تپه کولغان قشم

کولغ در زبان محلى به معنى چاله‌ست که در زمین مى‌کنن و در آن هیزم آتش مى‌کنن و زغال به دست میارن. این نام به چاله‌هاى سنگى دست‌کنده که براى جمع‌آورى و حفاظت آب باران کنده مى‌‌شه هم اطلاق مى‌‌شه. کولغان مجموعه‌ایست که در ارتفاع ۳۰ مترى کوهى سنگى در کنار جاده و در ۳ کیلومترى شهر قشم قرار داره. در تختگاه این کوه چندین حوض سنگى به شکل بیضى بسیار بزرگ در پیکره کوه به عمق ۲ تا ۳ متر کنده تور لحظه آخری قشم شده و آبراهه‌اى به عمق و عرض ۴ متر و درازاى تقریبى ۱۰۰ متر با کنده‌کارى و حجارى شکل گرفته. آثار دیواره‌هاى ویران شده‌اى از لاشه و قلوه‌سنگ در عرصه مجموعه پراکنده شده، و پلکانى تراشیده شده در سنگ کوه در بالا دست وجود داره که کنجکاوان میراث فرهنگى رو به این تختگاه مى‌رسونه. در پندار و باور مردم قشم، این مجموعه به قبل از اسلام نسبت داده مى‌شه و نمونه سفال‌هاى جمع‌آورى شده، هم از قبل و هم بعد از اسلامه.این مجموعه راز و رمزهاى زیادى داره و تاریخى مبهم که پس از بررسى‌هاى دقیق باستان‌شناسى مى‌شه به پاسخی قطعی رسید.