سد پی پشت قشم

سد تاریخى پى‌پشت واقع در غرب روستاى پى‌پشت، از دوره ساسانى به جا مونده و داراى دریچه‌هاى تقسیم آب و آرامش در مواقع پرآبیه. این آب‌بند از نمونه‌هاى کمیاب به شمار میاد.
آب‌بند پى‌پشت در تنگه یک کوه ایجاد شده و مصالح به کار قیمت ارزان تور قشم رفته در اون لاشه سنگ و ساروجه. از آب این سد، دشت‌هاى وسیع از دیرباز بهره بردن، در دوره تسلط خارجى‌ها بر جزیره، چون آنها به زبان انگلیسى به سد Dam مى‌گن برخى پژوهشگران در کتاب‌ها و نوشته‌هاى خود آب‌بند پى‌پشت را ”سد دم“ نوشته‌اند که نادرسته