مسجد توران شاه قشم

مسجد توران شاه در شهر قشم در بخش مرکزی از توابع شهرستان قشم و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایرانه.در روزگار شورش مغول و هرج و مرج آن دوران، گویا طایفه ای که رییس آن «توران» نامی بوده ، به جزیره قشم اومده و بارگاه، مسجد و حمامی و نام شاهی بر خود نهاده و به توران شاه، سرشناس تور ارزان قشم شده . آبادی توریان، در جزیره قشم، یادگار آن دوره ست. در مسجد توران شاه آبادی توریان، منبر چوبی آیینه کاری وجود داشته که به سال ۱۱۱۵ هجری قمری در اثر زلزله شدیدی که مسجد و بارگاه ویران شده اند، منبر هم در زیر خاک دفن شده بوده . پس از مدتی بارگاه و مسجد رو می کاوند و منبر رو از زیر خاک بیرون میارن و شکسته های منبر رو در مسجد رمکان قرار می دن که هنوز هست.